به کلیسای فارسی زبان دُبی خوش آمدید

educational-articles

general-articles

آیا می‌توانم از طریق طالع‌بینی و فال ....

در واقع دانشمدان این امر را که حیات روی زمین ممکن است تحت تأثیر وقایع نجومی قرار گیرد، آیا می توانیمنفی نمی‌کنند. لیکن قبول اینکه ستاره‌ها و طرح سیارات در یک زمان خاص می‌تواند تأثیری بر روی ویژگیهای جسمانی یا روانی کودکی که در آن زمان به دنیا آمده است بگذارد،

ادامه مطلب...

چند سوال در مورد فصل سوم رساله رومیان

آیا می‌توانم از طریق طالع‌بینی و فال از آینده خود با خبر شوم و بر طبق آن زندگی‌ام را پولس رسولچند سوال در مورد فصل سوم رساله رومیان در كتاب رومیان فصل اول‌، نشان می‌دهد كه غیریهودیان مورد خشم و غضب خدا قرار گرفته‌اند و محتاج‌اند كه از جانب خدا عادل شمرده شوند. و همچنین در فصل دوم نشان می‌دهد كه خشم و غضب خدا بر یهودیان نیز افروخته شده است و بدین‌سبب آنان نیز به عادل شمرده شدن نیازمندند.

ادامه مطلب...

statements

منشاء عهد جدید

آیبه بررسی کتب عهد جدید خوش آمدید . با كمك این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا كتاب مقدس را بشناسید. نخست در مورد منشاء هر كتاب نویسنده و محل نگارش آن یاد خواهیم گرفت . دمنشاء عهد جدیدوم ، در مورد نحوه تقسیم بندی كتاب یاد خواهیم گرفت . سوم ، در مورد محتوای اصلی و پیغام هر كتاب یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت كه چگونه بعضی قسمتهای سخت كتاب را درك كنیم .

ادامه مطلب...

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه