شهادت ایمان نگین

حدود یکسال و نیم پیش وقتی خواهرم اومد از مسیح برام حرف زد حرفاش رو قبول نمیکردم حرفاششهادت ایمان نگین همه درست بود ولی من اهمیت نمیدادم و حاضر نبودم بپذیرم تا اینکه حدود یازده ماه پیش به بیماری سرطان مبتلا شدم

باید درمان می کردم و تحت شیمی درمانی قرار می گرفتم روحیه ام رو باخته بودم ومرتب گریه می کردم هیچ راهی نداشتم با ناراحتی روزهام می گذشت از خدا خواستم اگر خواهرم راست میگه من حقیقت رو توی خواب ببینم درست شب قبل از عملم خواب دیدم یه خواب که شاید زندگی منو عوض کرد خواب دیدم در بیمارستان توی اتاق عمل بودم تمام دکترها بالای سرم بودن و خودم و می دیدیم مسیح هم بالای سرم بود در عالم خواب پرسیدم چه می کنید گفتن دارن عملت می کنن گفتم چه عملی گفتن عمل قلب دارن قلب مسیح رو بهت پیوند میزنن با چشمای خودم میدیدم که قلبم رو پیوند میزنن وقتی از خواب بلند شدم گریه می کردم باورم نشد حس میکردم مسیح هم نگران من بود حس میکردم هرجا هستم با منه و منو تنها نمیزاره خوشحال بودم خیلی خوشحال من از همون موقع شفای خودم رو گرفتم و می دونستم این مریضی من عاملی بود که مسیح رو بشناسم وباورش کنم که هست و با وجود اون بود که تمام سختی های این دوران را تا اکنون پشت سر گذاشتم و یاد و عشق او هرگز لحظه ای منو تنها نمیزاره

و امروز خدا رو شکر می کنم بخاطر این که تونستم شهادت خودم رو در اینجا بنویسنم .

از خدا میخوام که حقیقت واقعی رو برای همه آشکار کنه آمین

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه