در مسیحیت نقش زنان و اهمیت آنان چیست؟

بر خلاف بسیاری از ادیان و مکاتب جهان، در مسیحیت به لحاظ مقام و منزلت، مرد هیچ امتیازی نسبت به زن ندارد. مرد و زن در مسیحیت دارای جایگاه کاملاً‌ مساوی هستند.در مسیحیت نقش زنان و اهمیت آنان چیست؟ در کتاب‌مقدس بارها و بارها بر این حقیقت تأکید شده است. «همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. دیگر نه یهودی معنا دارد و نه یونانی، نه غلام و نه آزاد، نه مرد و نه زن، زیرا همگی شما در مسیحْ عیسی یک هستید.» (غلاطیان ۲۷:۳-۲۸).
از نظر نقش زنان در جامعه مسیحی، ایشان وظیفه مهم و با ارزشی دارند. زنان هم درست مثل مردان در حیطه‌ای دیگر از خداوند کتاب‌مقدس، مأموریتهایی را دریافت داشته‌اند. در کلام خدا بودن هیچگونه تبعیضی از زنان بسیار مبارک و بزرگی نام برده شده که در اجرای نقشه خدا با وفاداری و محبت، کارها را به انجام رسانیده‌اند. حوا، مادر جمیع زندگان نامیده شده است زیرا معنای اسم او در عبری چنین است و او به همراه آدم اولین انسانهای خلق شده بر روی زمین بودند و هر دو در باغ عدن حضور داشتند. دبوره، یکی از داوران دوران جهالت قوم خدا (اسرائیل) بود که خداوند به دست او، اسرائیلیان را از دست دشمن خود، کنعانیان رهانید. دبوره یک نبی زن بود و انبیا در تاریخ قوم خدا نقش بسیار مهمی بر عهده داشتند و دارند. حنا، مادر سموئیل بود که شرح ایمان قوی او به خدوند و دعای تکان‌ دهنده‌اش در کتاب‌مقدس، همه خوانندگان را به ایمان قوی‌تر فرا می‌خواند و به هیجان می‌آورد. استر، ملکه یهودی حکومت پارس و پادشاه آن زمان، اخشورش (خشایارشا) بود که خدا به دست او دشمنان قومش را ناکام گذاشت. خدا یک زن پاکدامن یعنی مریم را برگزید تا عیسی مسیح نجات‌دهنده از طریق او متولد شود و از آن زمان تا به حال که ۲۰۰۰ سال سپری شده، همه نسلها، مریم را خجسته می‌خوانند. در کلیساهایی که پولس رسول تأسیس نمود، خادمه‌های بسیاری وفادارانه خدمت می‌نمودند که فیبی، پرسکیلا، لیدیه از نمونه‌های برجسته هستند. امروزه در کلیساهای مسیحی نیز زنان نقش برجسته و مهمی در اجرای نقشه خدا توسط کلیسا دارند. خداوند عیسی مسیح در زمانی به این جهان آمد که مقام زنان را تا جاییکه ایشان را دختران خداوند نامید بالا برد. هیچکس تا بحال به ارزش واقعی زنان به اندازه عیسی مسیح بها نداده است. زن و مرد در مسیحیت به لحاظ جایگاه و منزلت کاملاً برابر هستند.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه