تجربه حضور خدا

۱ -  خدا همه جا حضور دارد.
تجربه حضور خدا
مزمور ۱۳۹: ۷ - ۱۰
۷از نزد تو کجا بگریزم و از حضور تو کجا پنهان شوم؟
۸اگر به آسمان بروم، تو در آنجا هستی. اگر به دنیای مردگان بروم، تو در آنجا هستی.
۹اگر بر بالهای سحر بنشینم و از مشرق به دورترین نقطه در مغرب بروم،
۱۰تو برای رهبری من در آنجا خواهی بود. برای کمک به من تو در آنجا خواهی بود.

خدا واقعاً وجود دارد. خدا در همه جای جهان حضور دارد. خدا به ما نزدیک است. اما ما همیشه از وجود، حضور یا نزدیک بودن او آگاه نیستیم. بنابراین باید حضور خدا را تجربه کنیم.

۲ -  آگاهانه به حضور خدا وارد شوید.

مزمور ۲۷: ۴
۴یک چیز از خداوند خواستم، فقط یک چیز، و آن این است که تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفکّر نمایم.

ما احتیاج داریم که یک چیز را بخواهیم، ‌آن یک چیز را بطلبیم و آنرا جستجو کنیم. آن یک چیز این است که تمام ایام عمر، در خانه خداوند ساکن باشیم و جمال خداوند را مشاهده کنیم.
چگونه اینکار را عملاً انجام دهیم؟

الف)  دعا و پرستش خود را با سکوتی کوتاه شروع کنید. در طی سکوت به یاد خود بیاورید که خدا حاضر و نزدیک است. با هشیاری و با دقت به حضور و تقرب به خدا وارد شوید.

ب)  با تعمق بر جمال و زیبایی خداوند به دعا یا پرستش خود ادامه دهید. جمال خدا شامل تمامی ویژگی‌ها یا خصوصیات خدا است مثل قدرت، تقدس، عدالت، رحمت، محبت، امانت و غیره. آگاهانه در مورد یکی از این ویژگی‌های خدا تفکر کنید. اجازه دهید که روح‌القدس این ویژگی‌های خدا را با استفاده از کلام کتاب مقدس برای شما توضیح دهد. در باره دو سؤال زیر تعمق کنید:

۱)  این ویژگی خدا برای خود او چه معنایی دارد؟
۲)  این ویژگی خدا برای شخص شما چه معنایی دارد؟

۳ -  آگاهانه با خدا قدم بزنید.

مزمور ۱۶: ۸ ، ۱۱
۸هرگز خدا را فراموش نمی کنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمی تواند مرا بلغزاند.
۱۱تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. حضور تو، مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی می بخشد.

الف)  آنچه را که داود انجام داد، بطور مرتب و مداوم انجام دهید. داود همیشه خداوند را پیش روی خود داشت. او آگاهانه و با علاقه به حضور و تقرب خدا می‌اندیشید.

ب)  با اشتیاق خدا را در فعالیتهای زندگی روزانه خود دخالت دهید و بدین صورت وارد شدن به حضور خدا را تجربه کنید. در ارتباط خود با مردم، خدا را دخالت دهید. وقتی برنامه‌ریزی می‌کنید و تصمیم می‌گیرید، خدا را دخالت دهید. وقتی کار یا مطالعه می‌کنید، خدا را دخالت دهید.

پ)  به خاطر خود بیاورید که خدا واقعاً به دست راست شما ایستاده و هرگز نمی‌گذارد که شما لغزش بخورید. آگاهانه بر معنای این موضوع  که خدا در این لحظه به دست راست شما ایستاده است تفکر کنید. او به شما نگاه می‌کند و همه چیز را می‌بیند. او به صدای شما گوش می‌دهد و همه چیز را می‌شنود. او همه چیز را در مورد شما می‌داند و به شما فکر می‌کند. او اینجا است تا شما را ملاقات کند، ‌با شما ارتباط پیدا کند، به صدای شما گوش کند و به شما چیزهایی را بگوید. او برای هدف خاصی حضور دارد. در زمانهای مختلف و در شرایط متفاوت حضور خدا برای  شما معانی مختلفی دارد. بعضی مواقع خدا آنجاست تا به شما هشدار دهد، نصیحت یا توبیخ کند  و در مواقع دیگر آنجاست تا به شما آرامش و شفا دهد یا به شما قوت دهد. بعضی مواقع خدا آنجاست تا به شما انگیزه دهد، شما را تشویق کند و محرک شما باشد و به شما کمک کند. و در مواقع دیگر آنجاست تا چیزی را به شما تعلیم دهد، چیزی را برای شما آشکار و دری را برای شما باز یا بسته کند.
ت)  خنوخ و نوح با خدا راه می‌رفتند (‌پیدایش ۵: ۲۲ ؛ ۶: ۹).
خدا ابــــراهیم را دوســـت خود خواند (اشعیاء ۴۱: ۸). عیسی شاگردانش را دوستان خود خواند (یوحنا ۱۵: ۱۵). بیایید با هم و با اشتیاق حضور و تقرب به خدا را تجربه کنیم.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه