چرا من در ایران به دنیا آمده‌ام؟

خدا برای هر شخص، هدف و نقشه خاصی دارد. برای پاسخ به این سئوال، اولاً باید این را درک کنیم که خدا اشتباه نمی‌کند، همه کارهای او از روی حکمت کامل اوست و خدای قادر مطلق بر همه چیز و همه کس و همه شرایط حاکم است.چرا من در ایران به دنیا آمده‌ام؟ در مورد این سئوال که چرا من در ایرانم بدنیا آمده‌ام، پاسخها بسیار است ولی وقتی من اولین بار این سئوال را شنیدم از خودم این را پرسیدم:  چرا شخص باید چنین سئوال را مطرح سازد؟ وقتی به دنبال جواب این سئوال بودم به پاسخ جالبی رسیدم و آن پاسخ خودش یک سئوال بود: چرا من نمی‌بایست در ایران به دنیا می‌آمدم؟
اگر می‌دانستیم ایران در کتاب‌مقدس چه جایگاهی دارد هیچگاه چنین سئوالی از خود نمی‌پرسیدیم. در کتاب ارمیای نبی باب چهل و نهم آیه ۳۸ راجع به ایران اینگونه می‌خوانیم:
«و خداوند می‌گوید: من کرسی خود را در عیلام (ایران زمین) بر پا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت.»
پس بدانید کجا به دنیا آمده‌اید. ایران بسیار با ارزش است و خداوند که حاکم جهان است برنامه‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده‌ای برای این مملکت دارد؛ فقط کافی است که ما نقشه‌های او را درک کنیم و در انجام آنها با خدا همکار شویم. او از این امر لذت می‌برد. چون خدا ما را دوست داشته، ما را در این مملکت متولد گردانیده است و اگر بخاطر مشکلات و محدودیتها و سختیهای ایران آمده‌ایم می‌توانیم بر روی سخنان خداوند تفکر کنیم:
«بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.» (متی ۲۸:۱۱)
اما چرا خدا قبل از به دنیا آمدن من، از من نپرسید که در کجا، چگونه و از طریق چه کسانی دوست دارم متولد شوم؟
«وای بر کسی که با صانع خود چون سفالی با سفالهای زمین مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزه‌گر بگوید چه چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که دست ندارد؟ وای بر کسی که به پدر خود گوید: چه چیز را تولید نمودی و به زن که چه زاییدی.» (اشعیا ۹:۴۵-۱۰)
برای درک این حقیقت که حکمت خدا کامل و بی‌نقص است و او بهتر از ما می‌داند چه کرده و چه می‌کند یک راه وجود دارد: خدا و حکمت او را بشناسیم و تجربه کنیم. من به شما نمونه‌ای از حکمت خدا را نشان می‌دهم و شما دنبالِ نمونه‌های دیگر بروید و سپس از خود این سئوال را بپرسید: آیا من از خدا حکیم‌تر و عاقل‌تر هستم؟!
سلیمان، پادشاه اسرائیل و پسر داود از خدا درخواست کرد به او حکمت و دلِ فهیم عطا کند و خدا هم گوشه‌ای از حکمت آسمانی خود را با کمال میل به او داد. حال ببینید که سلیمان چگونه از آن حکمت استفاده نمود تا ماهیت آن حکمت خدا را درک کنید.
اگر خداوند خواسته که شما در شرایطی، و از طریق چه کسانی و چگونه متولد شوید حتما هدف و منظوری داشته که از تمام اهداف و نظر‌های من و شما بیشتر به نفع ما بوده است. پس اگر به دنبال اینکه چرا در گذشته چنین شده می‌گردیم، با این انگیزه ادامه دهیم که حال چطور می‌توانم با استفاده از شرایطی که در آن متولد شده‌ام، به بهترین نحو نقشه خدا را به انجام رسانم. این اول از همه به نفع شماست.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه