مقاله ها

آیا می‌توانم از طریق طالع‌بینی و فال...

آیا می‌توانم از طریق طالع‌بینی و فال از آینده خود با خبر شوم و بر طبق آن زندگی‌ام را ترتیب دهم؟

در واقع دانشمدان این امر را که حیات روی زمین ممکن است تحت تأثیر وقایع نجومی قرار گیرد، آیا می توانیمنفی نمی‌کنند. لیکن قبول اینکه ستاره‌ها و طرح سیارات در یک زمان خاص می‌تواند تأثیری بر روی ویژگیهای جسمانی یا روانی کودکی که در آن زمان به دنیا آمده است بگذارد، منطقی نیست. همچنین دلیلی برای باور کردن این امر که اشکال اجسام سماوی به طریقی بر روی آینده اثر می‌گذارد وجود ندارد.

نامطمئن بودن اشكال ستاره‌ها و سيارات براي پيشگويي وقايع آينده در زماني به اثبات رسيد كه برخي از سيارات در يك ربع آسمان قرار گرفتند. طرفداران يكي از مكاتب طالع‌بيني وقايع مصيبت‌باري را پيشگويي كردند حال آنكه طرفداران مكتبي ديگر وقايع مساعدي را پيشگويي كردند. چنانكه انتظار مي‌رفت هر دو نوع وقايع طي دوره مزبور رخ داد، ليكن هيچ واقعه‌اي با موقعيت سياره‌ها مربوط نگرديد. حتي تأثيرات جاذبه‌اي نظير زلزله و امواج جزر و مدي به وقوع نپيوست.

انسان همواره در جستجوي اين بوده است كه آينده خود را به طرق گوناگون يقيين كرده، كنترل نمايد و اختر‌بيني يكي از آنهاست. اما از آنجايي كه اينگونه فعاليتهاي اسرارآميز غالباً با اعمال جنسي پست،‌ قرباني انسان، و شرم‌آورترين اشكال گناه توأم بوده‌اند. طالع‌بيني، فالگيري و تفأل و جادوگري بنا به نص صريح كلام خدا گناه و تقاصش مرگ است. در كتاب تثنيه چنين مي‌خوانيم: «و در ميان تو كسي يافت نشود كه پسر و يا دختر خود را از آتش بگذرانند،‌ و نه فالگير و نه غيب‌گو و نه افسونگر و نه جادوگر، و نه ساحر و نه سئوال كنندة از اجنه و رمال و نه كسي كه از مردگان مشورت مي‌كند.» (تثنيه 10:18-11)

اشعياي نبي نيز به تلخي اذعان مي‌دارد: «از فراواني مشورتهايت خسته شده‌اي؛ پس تقسيم‌كنندگان افلاك و رصد بندان كواكب و آناني كه در غرّة ماهها اخبار مي‌دهند بایستند و تو را از آنچه بر تو واقع‌شدني است نجات دهند. اينك مثل كاهبن شده، ‌آتش ايشان را خواهد سوزانید که خویشتن را از سورت زبانه آن نخواهند رهانید و اخگری که خود را نزد آن گرم سازند و آتشي كه در برابرش بنشينند نخواهد بود. آناني كه از ايشان مشقت كشيدي براي تو چنين خواهند شد و آناني كه از طفوليت با تو تجارت مي‌كردند هر كس بجاي خود آواره خواهد گرديد و كسي كه تو را رهايي دهد نخواهد بود.» (اشعيا 13:47-15)

طنين اين آموزش در كلمات فرشته در عهدجديد به گوش مي‌رسد: «چرا زنده را از ميان مردگان مي‌طلبيد.» در مقابل پولس اعلام مي‌دارد كه «عادل به ايمان زيست خواهد كرد.»

آيا آينده را مي‌توان بوسيله طالع‌بيني يا ديگر اشكال پيشگويي امكانپذير دانست؟ صادقانه بايد بگويم كه نمي‌دانم. اما حتي هنگامي كه اين امر امكانپذير باشد، به مسيحيان به طور خاص گفته شده است آينده خود را در ستاره‌ها جستجو نكنند. كتاب‌مقدس به ما مي‌گويد كه هر گاه كه به مكاشفه نياز داشته باشيم،‌ روح‌القدس مستقيماً خواهد آمد و خود خداوند ما را به جميع راستي يعني تمامي حقيقتي كه براي دانستن بدان نياز داريم هدايت خواهد كرد و از امور آينده به ما خبر خواهد داد. عيسي مسيح در انجيل يوحنا باب 16 در آيه 13 چنين مي‌فرمايد:

«اما چون روح راستي آيد، شما را به تمامي حقيقت راهبري خواهد كرد؛ زيرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت بلكه آنچه را مي‌شنود بيان خواهد کرد و از آنچه در پيش است با شما سخن خواهد گفت.» ( يوحنا 13:16). وظيفه ما اطاعت از حكم كلام خداوند است.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

بالای صفحه